Hộp điện quân sự

Hộp điện quân sự

Đây là mô hình hộp điện dùng tỏng thiết bị thử nghiệm mìn của sinh viên trường Học Viện Kỹ Thuật Quân...