3DPLUS xin chia sẻ với các bạn vài sản phẩm/dự án có áp dụng công nghệ 3D ( số hóa – scan 3D, Thiết kế và tạo mẫu nhanh – in3D).

Các sản phẩm này đã được khách hàng cho phép chia sẻ công khai lên internet!

Các dự án 3DPLUS đã thực hiện!
4.5 (90%) 2 votes