Mực in 3D

Bán mực in 3D Resin cho máy SLA/DLP chuyên đúc sáp nữ trang 3D. Cuộn nhựa ABS – PLA cho máy Reprap/Makerbot/Flashforge… Sợi nhựa in 3D 1.75mm -3mm

Showing all 3 results