Resin SLA/DLP

Resin là một loại mực in 3D đặc biệt, chuyên dùng cho các máy in công nghệ SLA / DLP sử dụng ánh sáng để làm cô đặc resin lỏng.

Resin có nhiều loại và được sử dụng với các mục đích như: Làm mẫu răng hàm giả, chế phôi sáp đúc nữ trang, tạo mẫu 3D sắc nét và chính xác!

Các loại Resin hiện có

  • Resin nha khoa
  • Resin chạy mẫu sáp trang sức
  • Resin làm mẫu mỹ nghệ
  • Resin kỹ thuật

Resin dùng được trên máy in 3D nào?

Mực in Resin rất nhạy sáng, chúng được sử dụng trên các dòng máy :

  • Máy tạo mẫu nhanh công nghệ SLA : chẳng hạn như máy Form 1+,..
  • Máy đúc mẫu nữ trang (công nghệ DLP): chẳng hạn như máy D7 Wanhao 3DPLUS, máy đúc sáp của Đức, Ý, máy B9 creator,…
  •  Máy in 3D bằng điện thoại( dùng màn hình làm nguồn phát sáng): Chẳng hạn như máy ONO,

Showing all 2 results