Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân được dựa theo Điều 68 đến Điều 73, Mục 1 Bảo vệ thông tin cá nhân trong TMĐT (Chương V) quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

– Thông tin chi tiết của khách hàng như họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại và email sẽ được IN3DPLUS  lưu trữ để đảm bảo quyền lợi cho chính khách hàng khi thực hiện các giao dịch mua bán trực tuyến.

– Toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không được sử dụng để cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ mà không có sự cho phép của chính chủ sở hữu. Các dịch vụ quảng cáo sẽ không được gửi đến chủ thể thông tin nếu từ chối nhận quảng cáo.

– Các dữ liệu ( file thiết kế, hình ảnh,..) mà khách hàng gửi cho IN3DPLUS tại dịch vụ in 3D sẽ đượcbảo mật tuyệt đối và được xóa hoàn toàn nếu khách hàng có yêu cầu.

Chính sách bảo mật
5 (100%) 3 votes