Tượng đấu sĩ La Mã

Tượng đấu sĩ La Mã

in3DPlus đang triển khai dịch vụ in tượng người bán thân từ ảnh thật.

Công đoạn bao gồm:

  • Khách hàng gửi ảnh
  • Họa sĩ bên in3dplus sẽ dựng nên mô hình 3D trên máy tính
  • in 3D trên máy tạo mẫu 3 chiều.

in ảnh 3D – in tượng 3D – in 3D tượng bán thân : http://chibi3d.com

in ảnh 3D - in tượng 3D - in 3D tượng bán thân in ảnh 3D - in tượng 3D - in 3D tượng bán thân

Tượng đấu sĩ La Mã
Đánh giá từ khách hàng
Kĩ năng

Đăng vào

26/02/2017

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *