Tượng đấu sĩ La Mã

Tượng đấu sĩ La Mã
Tượng đấu sĩ La Mã
Đánh giá từ khách hàng

in3DPlus đang triển khai dịch vụ in tượng người bán thân từ ảnh thật.

Công đoạn bao gồm:

  • Khách hàng gửi ảnh
  • Họa sĩ bên in3dplus sẽ dựng nên mô hình 3D trên máy tính
  • in 3D trên máy tạo mẫu 3 chiều.

in ảnh 3D – in tượng 3D – in 3D tượng bán thân : http://chibi3d.com

in ảnh 3D - in tượng 3D - in 3D tượng bán thân in ảnh 3D - in tượng 3D - in 3D tượng bán thân

Skills

Posted on

26/08/2015

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *