Xe y tế cao cấp

Xe y tế cao cấp

Sản phẩm bạn đang xem là mô hình xe y tế cao cấp. Lần này, khách hàng đặt một loạt 20 cái với yêu cầu về hình dáng và màu sắc tương đối giống sản phẩm thật.

Được biết, mẫu xe này được dùng làm quà tặng thương hiệu cho các đối tác của công ty chăm sóc sức khỏe.

Video demo mockup xe y tế: 

Vài hình ảnh hoàn thiện:

IN 3d XE Ý TẾ, TẠO MẪU XE BỆNH VIỆN, IN MÔ HÌNH XE Y TẾ, TẠO MẪU NHANH 3D mockup mô hình

IN 3d XE Ý TẾ, TẠO MẪU XE BỆNH VIỆN, IN MÔ HÌNH XE Y TẾ, TẠO MẪU NHANH 3D mockup mô hình

IN 3d XE Ý TẾ, TẠO MẪU XE BỆNH VIỆN, IN MÔ HÌNH XE Y TẾ, TẠO MẪU NHANH 3D mockup mô hình IN 3d XE Ý TẾ, TẠO MẪU XE BỆNH VIỆN, IN MÔ HÌNH XE Y TẾ, TẠO MẪU NHANH 3D mockup mô hình IN 3d XE Ý TẾ, TẠO MẪU XE BỆNH VIỆN, IN MÔ HÌNH XE Y TẾ, TẠO MẪU NHANH 3D mockup mô hình IN 3d XE Ý TẾ, TẠO MẪU XE BỆNH VIỆN, IN MÔ HÌNH XE Y TẾ, TẠO MẪU NHANH 3D mockup mô hình IN 3d XE Ý TẾ, TẠO MẪU XE BỆNH VIỆN, IN MÔ HÌNH XE Y TẾ, TẠO MẪU NHANH 3D mockup mô hình

Xe y tế cao cấp
Đánh giá từ khách hàng
Kĩ năng

Đăng vào

30/08/2017

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *