Tượng đấu sĩ La Mã

Tượng đấu sĩ La Mã

in3DPlus đang triển khai dịch vụ in tượng người bán thân từ ảnh thật. Công đoạn bao gồm: Khách hàng gửi ảnh Họa sĩ bên in3dplus sẽ dựng nên mô hình 3D trên máy tính in 3D trên máy tạo mẫu 3 chiều. in ảnh 3D – in tượng 3D – in 3D tượng bán thân :...
Contact Me on Zalo