Hộp điện quân sự

Hộp điện quân sự

Đây là mô hình hộp điện dùng tỏng thiết bị thử nghiệm mìn của sinh viên trường Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự.